DFW_4468
ofir1
ofir2
DFW_3952
DFW_3283
DFW_4867-ph-adj-crop-opt
DFW_4617
DFW_4253-ph-adj
DFW_4227
DFW_4335
DFW_4670
DFW_3877-ph-adj-_-crop-opt
IMG_8021
DFW_4686 ph adj - crop opt
DFW_4779  hp adj - crop opt - rat ch

תיאור כללי

בית הממוקם בקו ראשון לחוף הים התיכון, ובו הותקנה לראשונה בישראל ויטרינה מינימליסטית להזזה של PANORAMAH בגובה 6 מטר! הויטרינה הממוקמת בחלל עובר בבית מאפשרת מבט לעבר היום מכמה מפלסים ללא הפרעה ויזואלית כלשהי.
בבית שולבו גם צלונים חיצוניים מתוצרת HELLA.

קרדיטים

אדריכלות: גיל קומט
צילומים: עמית גושר