ma-(45)
ma-(35)
ma-(37)
hpimages (9)
ma-(2)
ma-(5)
ma-(6)
ma-(27)
FP (6)
ma-(8)
ma-(26)
ma-(29)
ma-(33)
ma-(34)
ma-(44)

תיאור כללי

בבית זה המעוצב כמניפה ובנוי רובו ככולו מקירות בטון חשופים, הותקנו בחלק הארי של הפתחים, הוויטרינות המינימליסטיות של PANORAMAH לרבות פתרון ייחודי לפינה קבועה מזכוכית עם שקיפות מלאה, ובשילוב עם צלונים חיצוניים מתוצרת HELLA.

קרדיטים

אדריכלות: דונסקי אדריכלים
צילומים: עוזי פורת